آموزش

اسفند 28, 1396
مهماندار خانم

مهماندار خانم

    مهماندار خانم و آقا میزبانانی هستند که درخواست های شما و مهمانان را در طول مهمانی اجرا می کنند. شما می توانید از مهماندار […]
اسفند 27, 1396
کارواش سیار

کارواش سیار

  کارواش سیار  یا همان شستشوی اتومبیل در محل از خدمات جدید برای رفاه حال و آسایش شماست. اگر شما از خدمات کارواش سیار استفاده کنید […]
اسفند 26, 1396
نیروی خدماتی منزل

نیروی خدماتی منزل

    نیروی خدماتی منزل می تواند علاوه بر نظافت منزل در امور دیگر نیز به شما کمک کند. کارهایی از قبیل جابه جایی وسایل، خرید […]
اسفند 24, 1396
کارواش در محل

کارواش در محل

    کارواش در محل یا همان شستشوی اتومبیل در محل از خدمات جدید برای رفاه حال و آسایش شماست. اگر شما از خدمات کارواش در […]