ساعت پاسخگویی همه روزه از 8 صبح الی 9 شب

پرستار کودک در تهران

پرستار کودک در تهران

پرستار کودک در تهران

به دنبال پرستار کودک در منزل هستید؟

شرکت خدمات پرستاری هستید

✅ شما می توانید تمامی اطلاعات لازم برای انتخاب و استخدام پرستار کودک در تهران را در ادامه این مقاله بخوانید. ⬇⬇⬇

پرستار کودک در تهران

 

پرستار کودک در تهران

پرستار سالمند  پرستار کودک در تهران  پرستار بچه   پرستار در منزل  پرستار کودک پرستار سالمند  پرستار کودک در تهران پرستار بچه  پرستار در منزل  پرستار کودک در تهران  پرستار سالمند در منزل  هزینه نگهداری سالمند در منزل  پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران  نگهداری نوزاد   پرستار کودک در تهران  خدمات پرستاری در منزل  نگهداری کودک در منزل  خدمات پرستاری شبانه روزی  پرستار کودک در تهران  تعرفه خدمات پرستاری پرستار کودک در تهران  مراقبت از سالمند  نگهداری از سالمند  پرستار کودک در تهران  موسسه پرستاری babay sitter  پرستار کودک در تهران نگهداری از سالمند در منزل پرستار کودک در تهران  نگهداری سالمند  پرستار کودک در تهران  نگهداری کودک  نگهداری سالمند در منزل  پرستار سالمند در منزل  هزینه نگهداری سالمند در منزل   پرستار کودک در تهران  نگهداری نوزاد  پرستار کودک  پرستار سالمند  پرستار کودک در تهران   پرستار بچه  پرستار در منزل  پرستار کودک در تهران  پرستار سالمند در منزل  هزینه نگهداری سالمند در منزل  پرستار کودک در تهران  نگهداری نوزاد  پرستار کودک در تهران  خدمات پرستاری در منزل  نگهداری کودک در منزل  خدمات پرستاری شبانه روزی  پرستار کودک در تهران   تعرفه خدمات پرستاری  پرستار کودک در غرب تهران  خدمات پرستاری در منزل  نگهداری کودک در منزل  خدمات پرستاری شبانه روزی  تعرفه خدمات پرستاری در منزل  مراقبت از سالمند  پرستار کودک در تهران مراقبت از سالمند  نگهداری از سالمند  پرستار کودک در تهران  موسسه پرستاری  پرستار کودک در تهران  نگهداری از سالمند در منزل  پرستار کودک در تهران  نگهداری سالمند   پرستار کودک در تهران  نگهداری کودک  نگهداری سالمند در منزل   پرستار کودک در تهران   قیمت پرستار کودک در تهران  قیمت پرستار کودک در تهران سال 96   پرستار کودک در تهران   نگهداری نوزاد   نگهداری از سالمند  موسسه پرستاری  نگهداری از سالمند در منزل   نگهداری سالمند   نگهداری کودک  پرستار سالمند  قیمت پرستار کودک در تهران   حقوق پرستار کودک در تهران چقدر است   پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در غرب تهران  قیمت پرستار کودک در تهران سال 97 پرستاری از کودک در منزل مرکز پرستاری در منزل  هزینه پرستار کودک در تهران نگهداری سالمند در منزل  پرستاری از کودک در منزل  مرکز خدمات پرستاری پرستار کودک در تهران  شرکت پرستاری پرستار کودک در تهران حقوق پرستار بچه  پرستار کودک در تهران نگهداری از کودک در منزل پرستار کودک در تهران  پرستار بچه در منزل پرستار کودک در تهران پرستار نوزاد در منزل پرستار کودک در تهران پرستار نوزاد  نگهداری از کودک در منزل پرستاری از کودک پرستار کودک در تهران هزینه نگهداری کودک در منزل   پرستار کودک در تهران خدمات پزشکی در منزل  پرستاری از سالمند پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران  پرستار کودک  پرستار سالمند  پرستار در منزل پرستار کودک در تهران در منزل غرب تهران هزینه مرکز خدمات پرستاری در منزل  شرکت پرستاری  پرستار کودک در تهران در تهران حقوق پرستار کودک در تهران چقدر است   نگهداری از کودک در منزل  پرستارکودک  پرستار کودک در تهران   پرستار کودک در تهران  پرستار کودک قیمت پرستار کودک در تهران در تهران قیمت پرستار کودک در تهران سال 97 پرستار سالمند در منزل  قیمت پرستار کودک در تهران  قیمت پرستار کودک در تهران سال 97  حقوق پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران حقوق پرستار کودک در تهران چقدر است  پرستار کودک در تهران  نگهداری نوزاد  خدمات پرستاری  پرستار کودک در تهران خدمات پرستاری شبانه روزی حقوق پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در غرب تهران  پرستار کودک   پرستار کودک در تهران  پرستار کودک  در مشهد  پرستار کودک در تهران تهران  قیمت پرستار کودک در تهران سال 97 حقوق پرستار بچه  نگهداری از  کودک در منزل  پرستار بچه در منزل  پرستار کودک در تهران حقوق پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران  نگهداری کودک در منزل  پرستار کودک در تهران در منزل  حقوق پرستار کودک در تهران   پرستار در منزل  خدمات پرستاری شبانه روزی حقوق پرستار کودک در تهران  پرستار سالمند  پرستار کودک  پرستار کودک در تهران حقوق پرستار کودک در تهران  قیمت پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در غرب تهران  پرستار کودک در شمال تهران  پرستار سالمند در منزل  پرستار کودک در غرب تهران پرستار کودک در شرق تهران  پرستار کودک در شمال تهران  حقوق پرستار کودک در غرب تهران  قیمت پرستار کودک در تهران  پرستار سالمند در تهران  حقوق پرستار کودک در تهران چقدر است  پرستار کودک در تهران   پرستار کودک  پرستار کودک در تهران  نگهداری کودک در منزل  پرستار سالمند  پرستار در منزل پرستار کودک در تهران  قیمت پرستار کودک در تهران سال 97  حقوق پرستار کودک در تهران  قیمت پرستار کودک در تهران پرستار کودک در تهران پرستار کودک در تهران  پرستار سالمند در منزل حقوق پرستار کودک در تهران چقدر است   پرستار کودک در تهران  خدمات پرستاری در منزل نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در تهران   نگهداری کودک در منزل پرستار کودک در تهران  قیمت پرستار کودک در تهران در تهران پرستار کودک در تهران  حقوق پرستار کودک در تهران  پرستاری در منزل  قیمت پرستار کودک در تهران  خدمات پرستاری در منزل پرستار کودک در تهران استخدام پرستار کودک در تهران پرستار کودک در تهران  حقوق پرستار کودک در تهران  پرستار کودک در تهران قیمت پرستار کودک در تهران سال 97

 

اعزام پرستار کودک در تهران یکی از پرتقاضاترین خدمات پرستاری در منزل در میان مشتریان شرکت خدماتی پرستاری ما بعد از پرستار سالمند در منزل است. بسیاری از مادران شاغل ترجیح می دهند به جای فرستادن فرزندانشان به مهدکودک، یک پرستار کودک با تجربه و مطمئن به مراقبت و نگهداری کودک در منزل مشغول شود. بدون شک حضور پرستار کودک شایسته برای نگهداری از کودک در منزل به خصوص در سنین پایین جایگزین بسیاری مناسبی نسبت به مهد کودک می باشد. اگر شما متقاضی پرستار کودک برای فرزندتان هستید پیش از هر اقدامی ابتدا مقاله زیر را مطالعه کنید.

 

مهم ترین نکات در هنگام انتخاب پرستار کودک :

 

آیا مهارت پرستار کودک در منزل شما مناسب با سن کودک شماست؟

مهارت های پرستار کودک شما باید کاملا متناسب با نیازهای کودک یا نوزاد شما باشد. طبیعتا نیاز و مهارت های مراقبت و نگهداری از نوزاد با مراقبت از یک کودک پنج ساله در منزل متفاوت است. اگر شما نیاز به مراقبت از نوزاد یا کودک زیر دوسال دارید پس مناسب ترین پرستار کودک در این مرحله پرستاری است که با مهارت های نگهداری از نوزاد و کودکان کم سن و سال آشنا باشد و در این زمینه تجربه کافی داشته باشد. اصولا پرستارانی که خودشان مادر هستند تجربه نگهداری کودک در سنین پایین را دارند و برای نگهداری از کودک در منزل گزینه مناسب تری می باشند.

 

پرستار کودک در تهران

 

 اما نکته مهم این است که هر چقدر سن کودک شما بیشتر شود، اهمیت خصوصیات رفتاری و قابلیت های آموزشی پرستار کودک شما نیز باید افزایش یابد. طبیعتا با افزایش سن کوکان نیاز به پرستار کودکی که به خوبی بتواند کودک شما را سرگرم و همچنین با مفاهیم صحیح تربیتی آشنا کند بیش از پیش ضرورت پیدا خواهد کرد. داشتن تحصیلات مرتبط، تجربه در کارهای آموزشی و از همه مهم تر توانایی پرستار برای بازی کردن با کودک شما بسیار مهم می باشد.

آیا پرستار فرزند شما، کودکان را دوست دارد؟

پرستار کودکی که از وقت گذارانی با کودکان لذت می برد، اغلب بسیار بهتر از دیگران کودکان را درک می کند و به نیازهای عاطفی و جسمانی کودک توجه می کند. پرستار کودک باید شخصی قابل اعتماد، دلسوز، باتجربه و تضمین شده باشد تا شما با خیال راحت فرزند خود را با او در منزل تنها بگذارید. مهم ترین ویژگی یک پرستار کودک این است که عاشق کودکان باشد. لازم است پرستار کودک فردی مهربان، با حوصله، صبور و خوش اخلاق باشد. تجربه چندین ساله شرکت خدمات پرستاری ما نشان داده است، پرستار کودکی که متاهل و مادر است می تواند بسیار قابل اعتمادتر و بهتر از پرستاران دیگر در مراقبت از کودک شما عمل کند.

 

4 ویژگی مهم پرستار کودک که هرگز نباید نادیده گرفته شود:

پرستار کودک در تهران

 

نظم و انضباط : پرستار کودک شما باید بداند چه نوع اقدام و رفتاری را در صورت سرکشی کردن کودک انجام دهد. البته شما باید از قبل پرستار کودک را با اخلاقیات و واکنش های کودک خود آشنا کنید و انتظارات و نکات تربیتی مدنظر خود را به او اطلاع دهید تا در صورت دیدن آن رفتار در کودک شما مطابق با دستورات و انتظارات شما رفتار کند.

 

وقت شناسی :  پرستار کودک شما باید بداند اگر دیرتر از زمان مقرر به منزل شما بیاید، بدون شک باعث دیر رسیدن شما به محل کار خواهد شد. بنابرین وقت شناسی و اهمیت به حضور در زمان مقرر برای پرستار کودک در منزل بسیار مهم است.

 

اطلاعات کامل و به روز: پرستار کودک شما باید اطلاعات و مطالعاتی در زمینه تربیت کودک، روانشناسی کودک ، تغذیه کودک و بیماریهای کودکان داشته باشد. عادت های غذایی، ویژگی های رفتاری، حساسیت های غذایی و مواردی از این دست را به پرستار کودک خود به صورت کامل و شفاف اعلام کنید.

 

تفریح و سرگرمی : پرستار کودک باید بتواند شرایط و موقعیت های سرگرم کننده برای کودک شما فراهم کند. تحقیقات نشان داده است که هر چقدر کودکان زمان بیشتری را به بازی و سرگرمی بپردازند در بزرگسالی شادتر و خلاق تر خواهند بود.

 

روز مصاحبه با پرستار کودک :

توصیه می شود قبل از استخدام پرستار و سپردن کودک، حتما با او مصاحبه و حداقل یک هفته به صورت آزمایشی رفتار پرستار کودک در منزل را بررسی کنید. بسیار مهم است که شما در روز مصاحبه انتظارات و وظایف پرستار کودک را به صورت کاملا واضح و مشخص بیان کنید. به طور مثال شما می توانید به پرستار کودک اعلام کنید که دقیقا چه غذاهایی را برای کودک شما در منزل آماده کند یا اگر کودک شما رفتار خاصی را از خود نشان داد پرستار کودک موظف است چه واکنشی از خود نشان دهد.

 

نکته ای بسیار مهم در هنگام استخدام پرستار کودک در منزل

همانطور که می دانید اخراج یا ترک کار پرستار کودک می تواند بر احساسات و رفتار کودک شما اثرات منفی بگذارد. بنابرین در زمان انتخاب و استخدام پرستار کودک در منزل حتما نهایت دقت خود را انجام دهید. هر چه قدر این توافقات و انتظارات بین شما و پرستار کودک واضح تر باشد امکان بروز مشکلات در آینده کمتر خواهد شد. صحبت های اولیه شما احتمال نارضایتی بین شما و پرستار کودک را کاهش داده و باعث می شود که احتمال اینکه پرستار کار خود را ترک کند نیز کاهش یابد.

پرستار کودک در تهران

 

چگونه به پرستار کودک در منزل اعتماد کنیم؟

مهم ترین توصیه ما به عنوان یک شرکت خدمات پرستاری با سابقه و تجربه چندین ساله این است که از سابقه و پیشینه پرستار کودک اطلاعات کاملی را بدست آورید. شرکت خدمات پرستاری ما با توجه به تجربه چندین ساله در ارائه خدمات پرستاری در منزل، در زمان گزینش پرستاران به شدت سختگیرانه عمل می کند. بررسی سوابق گذشته پرستار، میزان رضایت کارفرمایان قبلی، اخلاق و رفتار پرستار کودک و همچنین میزان تحصیلات پرستار کودک تماما توسط شرکت خدمات پرستاری ما انجام خواهد شد.

آیا رفتار شما و پرستار کودک هماهنگ شده است؟

پرستار کودک پس از والدین موثرترین شخص در شکل گیری شخصیت و خلق و خوی کودک شماست. اگر قرار است کودک شما چندین ساعت در روز را نزد پرستار کودک باشد، لازم است بین رفتار پدر و مادر و پرستار کودک همسویی و هماهنگی از قبل تعیین شده ای وجود داشته باشد. برای مثال اگر در خانه شما قانونی وجود دارد که کودک نباید قبل از غذا شیرینی بخورد، توصیه می شود که پرستار کودک را هم در جریان این موضوع قرار دهید و در مورد نحوه تشویق یا تنبیه کودک  او را مطلع کنید.

 

چگونگی ارزیابی  کیفیت عملکرد پرستار کودک در منزل :

  • یکی از مهم ترین ملاک های ارزیابی عملکرد پرستار کودک در منزل این است که با گذشت زمان زیاد از آشنایی پرستار و کودک ، کودک شما هنوز با دیدن پرستار مضطرب و نگران شود. احساس نزدیکی و آرامش کودک نسبت به پرستار شاخصی برای ارزیابی و موفقیت رفتار پرستار کودک در منزل است.
  • پرستار کودک باید در هر لحظه مراقب کودک باشد و او را کاملا زیر نظر بگیرد در غیر این صورت ممکن است در هنگام بازی یا استفاده از وسایل خانه کودک دچار جراحت یا آسیب شود. بنابرین ملاک دیگر ارزیابی عملکرد پرستار کودک در منزل شما توجه و پیگیری شرایط کودک توسط پرستار کودک در منزل می باشد.
  •  همچنین اگر کودک اغلب ژولیده و کثیف به نظر می رسد. و یا  اینکه همیشه گرسنه و خسته است به احتمال زیاد پرستار کودک شما قادر به برطرف کردن نیازهای اساسی کودک شما نیست.

 

پرستار کودک در تهران

نکته ای دیگر درباره پرستار کودک در منزل :

 در نهایت آخرین توصیه ما به شما این است که شماره تماسی از نزدیکان پرستار کودک داشته باشید تا در زمان ضروری بتوانید با آنها ارتباط برقرار کنید. البته تمامی شرکت های خدمات پرستاری موظف به داشتن اطلاعات این چنینی از پرستار کودک نیز هستند. همچنین به یاد داشته باشید زمانی که پرستارکودک در خانه شماست، احتیاط کنید و وسایلی که ارزش مادی دارند و همین طور پول و جواهرات را در خانه و در معرض دید قرار ندهید تا احتمال بروز خطای پرستار کودک به حداقل برسد.

 

هزینه نگهداری کودک در منزل یا دستمزد پرستار کودک در تهران چقدر است؟

  • حقوق پرستار کودک در منزل متناسب با شرایط کار می تواند تغییر کند، البته برای تمامی این شرایط و ویژگی ها مبلغ معینی از قبل مشخص شده است. نرخ یک پرستار کودک به مکانی که زندگی می کنید، مسئولیت و وظیفه ای که پرستار در قبال فرزند شما دارد، تعداد فرزندانی که پرستار کودک از آن ها مراقبت می‌کند و تجربه خود پرستار کودک بستگی دارد.
  • ساعات کاری، وظایف( بسیاری از خانواده ها علاوه بر پرستاری کودک انجام امور منزل را نیز به پرستار می سپارند )،  معیارهایی که برای انتخاب پرستار کودک خود دارید همگی باعث می شود که دستمزد پرستار کودک متغیر و متفاوت باشد. با این حال تمامی این موارد نرخ و قیمت مشخصی دارند و شما متناسب با خدمات پرستاری که دریافت می کنید هزینه آن را خواهید پرداخت.
  • نکته بسیار مهمی که باید دقت شود این است که کودکانی که به بیماری های خاص مانند تالاسمی، اوتیسم ، بیش فعالی، هپاتیت یا هرگونه بیماری که نیاز به توجه و رفتار متفاوت تری با آن ها دارد، باید توسط پرستاری با تجربه و متخصص در این زمینه ها نگه داری شوند.

 

نکته ای که شما به عنوان مادر باید توجه کنید :

درست است که پرستار به مراقبت و نگهداری از کودک شما می پردازد و به نوعی مادر دوم کودک محسوب خواهد شد اما به هر حال نمی تواند جای مادر را بگیرد. بهتر است وقتی مادر از سرکار به خانه برمی گردد برای بودن در کنار فرزندش و محبت به او زمان کافی  اختصاص دهد. اگر شما به :

 

پرستار کودک در منزل

 

پرستار سالمند در منزل

 

پرستار بیمار در منزل

 

 مراقبت از بیمار سکته مغزی در منزل و… یا هرگونه خدمات دیگر در حوزه پرستاری در منزل نیاز دارید، همین الان با شماره  ☎09303365110☎ بگیرید. شرکت خدماتی پرستاری ما با بهره گیری از تجربه چندین ساله در امور خدمات پرستاری مجموعه ای از بهترین پرستار کودک ، پرستار سالمند و پرستار بیمار در منرل را گرد هم آورده ایم. هدف ما کسب رضایت حداکثری مشتریان و ارائه بهترین خدمات در حوزه خدمات پرستاری در منزل است.

پرستار کودک در تهران

 

اعزام پرستار کودک در تهران با ضمانت شرکت خدمات پرستاری 

 شماره تماس: 

☎ 09303365110☎

  • در صورت تمایل پس از استفاده از خدمات پرستار کودک در تهران سپاسگزار می شویم به خدمات ما در همین صفحه امتیاز دهید.

پرستار کودک در تهران
5 امتیاز از 2 رای

Comments are closed.

error: